September 2020  Artikel op LinkedIN
 
Verplichtstelling deelname bedrijfstakpensioenfonds: hoe zit dat nu?
Bij veel werkgevers bestaat onduidelijkheid of men nu wel of niet verplicht is deel te nemen aan de pensioenregeling die in de bedrijfstak wordt aangeboden. En als die verplichting bestaat, maar de werkgever heeft al een eigen pensioenregeling bij een verzekeraar, wat dan? In bijgaand artikel wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven.
 
https://www.linkedin.com/posts/ron-van-os-03331423_verplichtstelling-hoe-zit-dat-nu-activity-6713704873096998912-2N7c
 

 
30 januari 2020 Interview AccountantWeek met Annemiek van den Eshof, eigenaar van ActuComp
 
Verhogen van de toegevoegde waarde van de accountant bij pensioenvraagstukken
Pensioenvraagstukken bieden veel potentie voor accountantskantoren die hun adviesomzet willen laten groeien. Hoe pak je dit aan? Met de software en services van Actucomp is de stap richting pensioendiensten eenvoudig te maken.

Lees het interview met Annemiek van den Eshof  


31 mei en 28 juni 2019  Rondetafelbijeenkomsten Doorbeleggen na pensioeningang

Op 31 mei en 28 juni 2019 hebben wij wederom een tweetal Rondetafelbijeenkomsten gepland rond de thema’s:

- LifeCycle vergelijking
Wet verbeterde premieregeling: doorbeleggen na pensioendatum

Na een inleiding over doorbeleggen na de pensioendatum geven wij met onze LifeCycle Analyse tool inzicht in de effecten hiervan en wisselen wij graag hierover met u van gedachte.
 

Juli 2019
Lancering Software tool en component voor berekeningen volgens de Uniforme Rekenmethode (URM)
 

Voortvloeiend uit de Wet Pensioencommunicatie moeten Pensioenuitvoerders in hun communicatie naar de deelnemers meer inzicht geven in de koopkracht- effecten en risico’s van hun pensioen. De met de Wet Pensioencommunicatie gewijzigde Pensioenwet schrijft voor dat het te bereiken pensioen, zoals weergegeven op Mijnpensioenoverzicht.nl en het Uniform Pensioenoverzicht, wordt weergegeven in scenariobedragen. Deze bedragen moeten worden berekend volgens een speciaal voor dit doel ontwikkelde Uniforme Rekenmethodiek (URM).

ActuComp biedt met haar URM module een oplossing voor het berekenen van pensioenbedragen gebaseerd op de Uniforme Rekenmethodiek en wel specifiek volgens de Generieke rekenmethode en  Rekenmethode 1.  
 

1 november 2014  Personele uitbreiding  met Kees van Boekel
Door de groei van de activiteiten van ActuComp is op 1 november 2014 Kees van Boekel in dienst getreden. Hij houdt zich met name bezig met business development en zijn achtergronden liggen in de verkoop & marketing van assurantie-, hypothecaire- en pensioensoftware.  


1 juni 2014 Personele uitbreiding met Wilfred Krol
Naast de verwerving van AKS heeft ActuComp ook Wilfred Krol van Practis overgenomen. Wilfred is actuarieel rekenaar, studeert voor actuarieel analyst en werkt als software developer/acturial specialist bij ActuComp
 

 
1 augustus 2014  ActuComp heeft de eigendomsrechten verworven van AKS
Eerder in 2014 heeft Achmea Practis overgenomen, destijds eigenaar van AKS. ActuComp heeft om strategische redenen deze eigendomsrechten van Achmea overgenomen op 1 augustus. Hiermee heeft ActuComp een internationale dimensie gekregen met verzekeraars in België en Frankrijk. 
 

 
15 mei 2014 Door ActuComp gesponsord golfteam wordt kampioen

Afgelopen mei (2014) is Heren 5 van golfclub Capelle aan den IJssel, met ActuComp als trotse sponsor, kampioen geworden van de NGF competitie. (boven: v.l.n.r. Nathan de Ridder, Wulfert van den Eshof, Léon Koning   onder: v.l.n.r. Arthur Dolk, Takeshi Kreutzer, Jochem Janssen)

 

 
19 augustus 2013     Release AKS 2.4 beschikbaar  
 
De belangrijkste uitbreiding in AKS 2.4 is de mogelijkheid om de steftekansen en intrestvoet aan te passen. Dit zijn beide nieuwe, optionele formuleparameters. Overige verbeteringen betreffen het downloaden van tabellen en een vernieuwd beheerscherm voor statistische gegevens. 
Voor een referentie klik hier.
 

 
16 februari 2011   Relatiebijeenkomst voor (potentiele) gebruikers van de Pension Plan Projection suite
Na een intensief ontwikkelproces hebben onze actuariële modellen een succesvolle marktbenadering beleefd bij de pensioenadviseurs. Op 16 februari 2011 organiseert ActuComp een bijeenkomst voor haar relaties. Naast bespreking van de ontwikkeling van de modellen en inventarisatie van de wensen, gaan wij in een presentatie dieper in op de risico's die verbonden zijn aan een pensioenregeling. 
 
Onze relatiebijeenkomst wordt gehouden in de locatie van onze buren:
 
Café Restaurant Merz
Korte Kalkhaven 3
Dordrecht
 
Klik hier voor een uitgebreide routebeschrijving.
 

20 sepember 2010   AG prognosetafel 2010-2060 beschikbaar in nieuwste versies van de actuariële modellen

In de prognosemodellen van ActuComp kan nu ook gerekend worden met de onlangs gepubliceerde AG prognosetafel 2010 - 2060. Hiertoe zijn de nieuwste versies van de modellen uitgebreid met  functionaliteit voor het gebruik van generatietafels.
 
De levensverwachting is de laatste twee decennia drastisch toegenomen, waarbij de verwachting is dat deze trend zich voorlopig doorzet. Voor het beleid van pensioenfondsen en verzekeraars, maar ook voor veel maatschappelijke vraagstukken, is een adequate inschatting van de levensverwachting van groot belang. Sinds de publicatie van de AG-Prognosetafel 2005-2050 is gebleken dat de waargenomen sterfte in toenemende mate afwijkt van de voorspelling. Dit is voor het AG aanleiding geweest om een nieuw prognosemodel te ontwikkelen, dat de basis is voor de nieuwe prognosetafel van de overlevingskansen 2010 - 2060.
 
De uitkomsten van deze nieuwe prognose laten een duidelijke verbetering van de levensverwachting zien ten opzichte van de uitkomsten uit de AG-Prognose 2005–2050. Het nieuwe prognosemodel maakt onderscheid tussen een lange en een korte termijntrend. Het eindniveau van de prognose wordt bepaald door de lange termijntrend en komt voor nuljarigen uit op een levensverwachting van 85.9 voor mannen en 87.6 voor vrouwen. De korte termijntrend bepaalt de ontwikkeling in de nabije toekomst. Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen neemt in de prognose af. De verbetering van de sterftekansen treedt bij nagenoeg alle leeftijden op, alleen bij zeer hoge leeftijden (hoger dan 95) is nauwelijks sprake van verbetering.
 

 
26 augustus 2010     Release AKS 2.3 beschikbaar  
 
De belangrijkste uitbreiding in AKS 2.3 is de mogelijkheid om cashflows te berekenen. Deze kunnen worden berekend op basis van willekeurige actuariële formules. Een cashflow is een tabel die voor een reeks potentiële, toekomstige betalingen de tijdstippen en verwachte hoogtes aangeeft. Bij gebruik van de AKS invoegtoepassing voor Excel kunnen cashflows worden ingevoegd in een Excel werkblad. 
Voor een referentie klik hier.
 

  
17 juni 2010   Presentatie Rekenmodellen voor pensioenadviseurs
 
Op 17 juni 2010 organiseert ActuComp een presentatie over rekenmodellen voor pensioenadvies en risico-analyse. Aan de hand van de modellen Pension Plan Projection en Pension Plan Valuation worden de uitgebreide mogelijkheden voor de prognose van de aanspraken, de jaarlijkse kosten, de cash flow en de voorzieningen voor zowel DB- als DC regelingen besproken en wordt het gebruik van AKS (Actuarial Knowledge System) hierbij toegelicht.
U kunt zich voor deze presentatie aanmelden door een e-mail te sturen aan info@actucomp.com, of telefonisch contact met ons op te nemen: 078 648 9700.
 
Lokatie           Grote Kalkstraat 7, Dordrecht
 
Agenda
15:30 - 16:00  Ontvangst
16:00 - 17:30  Presentatie
17:30 - 18:00  Napraten onder het genot van een hapje en een drankje
 

 
5-7 mei 2010   Risk Management for Pension Liabities (IBIS conference, Lissabon)
 
European legislation is being developed for the financial industry (Basel II for Banks, Solvency II for insurance companies). No such legislation is currently being developed for pension funds, even though risk analysis is important for them too, as was proven duing the credit crunch. The session will examine risks in cash flow and liabilities for pension insurance, longevity and possible critical events, and alterations in the number of employees, using actuarial modeling to better estimate pension risks and improve pension fund governance.
 

  
2 oktober 2009   Workshop Cashflow Models: Practical Solutions
 
Op 2 oktober 2009 organiseert ActuComp een workshop over praktische toepassingen van cash flow modellen. Tijdens deze workshop laten wij u kennis maken met SOPHAS, een state of the art software framework voor cash flow modellering. Aan de hand van voorbeeldmodellen laten wij u zien hoe deze modellen kunnen dienen voor rapportagedoeleinden (intern en extern) en het management kunnen ondersteunen bij tactische en strategische besluitvorming. Voor deelnemers aan deze workshop bestaat de mogelijkheid 2 PE punten aan te vragen bij het AG&AI.
 
Klik hier voor het programma.
 
Foto Album
 

 
12 maart  2009   Kennismakingsbijeenkomst "Services voor Professionals"
 
Op 12 maart 2009 nodigen wij zelfstandige Professionals uit om onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken met onze nieuwe dienstverlening. Wij stellen ons kantoor dan voor u open tussen 16:00 en 19:30  en kunnen u dan nader informeren over de services die wij u kunnen bieden. Indien u hiervoor belangstelling heeft, verzoeken wij u zich hiervoor aan te melden door middel van het contactformulier op onze website of telefonisch bij ons secretariaat. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen om een persoonlijke afspraak met ons te maken.
 

 
3 februari 2009   Introductie nieuwe dienstverlening aan zzp-ers en kleine ondernemingen
 
ActuComp heeft haar dienstverlening uitgebreid met een dienstenpakket voor zelfstandige Professionals. Het zelfstandig ondernemerschap biedt vele voordelen, maar ook deze medaille heeft een keerzijde. Het is namelijk voor zzp-ers en kleine ondernemingen geen eenvoudige opgave om een optimale bedrijfsvoering in te richten.  Naast kantoorruimte en ontvangst-, vergader- en presentatieruimte biedt ActuComp een scala van diensten aan op het gebied van: Officemanagement en administratie, Commercie, Systemen/Tools en Kennismanagement. En dit alles op een “fee for service” basis.
 
 

 
27 mei 2008

Conferentie Cross Border Pensions:'Bedreiging, opportuniteit of realiteit?'
Foto Album

Klik hier voor de presentaties van de conferentie.


16-17 april 2008   Bezoek aan Bratislava

ActuComp International Pofessionals bracht een bezoek aan Bratislava om de mogelijkheden te onderzoeken voor werving van actuarieel geschoolden in Slowakije. De directie van ActuComp heeft een onderhoudend gesprek gevoerd met de voorzitter van het Slowaaks Actuarieel Genootschap om het genootschap te informeren over haar doelstellingen en de opinie te peilen ten aanzien van cross border employment.
Ook bracht ActuComp een bezoek aan twee Universiteiten in Bratislava die een actuariële faculteit hebben. De faculteit Insurance Mathematics aan de Comenius University is meer gespecialiseerd op het gebied van wiskunde en statistiek, terwijl de Economic Informatics faculteit van de Ekonomická Univerzita Bratislave een bredere view in haar opleidingsprogramma biedt.
De Economische Universiteit had ActuComp verzocht om voor haar masterstudenten een presentatie te verzorgen over het Nederlands Pensioensysteem. Deze presentatie werd door een vijfentwintigtal studenten met enthousiasme ontvangen.
Voor een kleine impressie verwijzen wij naar de foto's hieronder.
 

Foto Album Bratislava


4 april 2008   Actuariële rekenmodellen voor IAS 19 en RJ271

Als gevolg van de Internationale accountingregels voor ondernemingen (IFRS) en meer in het bijzonder de regelgeving ten aanzien van personeelsbeloningen (IAS19 en RJ271) moeten ondernemingen hun pensioenverplichtingen conform deze richtlijnen waarderen en de consequenties hiervan verwerken in de jaarrekening. Veel ondernemingen en hun accountants betrekken hierbij actuarieel deskundigen om de uitgebreide en complexe berekeningen uit te voeren. Hiervoor is echter goed gereedschap onontbeerlijk.
 
ActuComp heeft een tool ontwikkeld die deze berekeningen op geautomatiseerde wijze uitvoert. Voor de berekening van de benodigde actuariële grootheden wordt gebruik gemaakt van het Actuarieel Kennis Systeem (AKS). Dit garandeert een hoge mate van flexibiliteit ten aanzien van de te waarderen pensioentoezeggingen en hierbij te hanteren economische en actuariële veronderstellingen. De uitkomsten van de berekeningen worden vanuit verschillende gezichtspunten weergegeven zodat het gewenste inzicht in de soms weerbarstige materie kan worden verkregen. Ook geeft de tool op overzichtelijke wijze de consequenties aan voor de jaarrekening van de onderneming.
 

 
1 oktober 2007      AKS 2.2 komt in het laatste kwartaal van 2007 beschikbaar
 
AKS 2.2 biedt de mogelijkheid om, naast het rekenen met vaste intrestpercentages, te rekenen met rente termijnstructuren. In Nederland vereist de nieuwe pensioenwet, die per 1 januari 2007 is ingegaan, dat zowel de beleggingen als de verplichtingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Voor de verplichtingen moet hierbij de “rente termijnstructuur” (RTS) of “yield curve” worden gehanteerd. De RTS geeft het verband weer tussen looptijd en rendement. De rendementen per looptijd worden ontleend aan een maandelijks door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabel. RTS tabellen kunnen op eenvoudige wijze in AKS geïmporteerd en beheerd worden.
Verder is er een reeks van kleine aanpassingen doorgevoerd ter verbetering van het gebruiksgemak, het beheer van de applicatie en de mogelijkheid tot integratie van AKS in informatiesystemen. Ook de grafische gebruikersinterface van de AKS invoegtoepassing voor Excel heeft diverse verbeteringen ondergaan ten aanzien van het gebruiksgemak. De belangrijkste is het gebruik van ‘RefEdit’ invoervelden, waarmee u eenvoudig kunt verwijzen naar cellen in uw spreadsheet.
 

 
 28 juni 2007   Open Huis  
 

Open Huis
Foto Album

 

pds