Actuarial Computational Services

 
Als gevolg van nationale en internationale ontwikkelingen blijft de pensioen- en verzekeringsbusiness continu in beweging.
 
… uw uitdaging
Om in deze veranderende omgeving succesvol te zijn moet u zich blijven onderscheiden en scherp aan de wind zeilen binnen de kaders van verantwoorde bedrijfsvoering voor alle stakeholders. Schaalvergroting door middel van samenwerkingen, fusies of overnames is veelal noodzakelijk. Daarnaast moeten op vele terreinen grootscheepse projecten met een complexe samenhang worden uitgevoerd om uw organisatie voor te bereiden op de toekomst en te voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving ten aanzien van de dienstverlening, de besturing, verslaggeving en risicobeheersing. 

… onze uitdaging
In deze turbulente omgeving zien wij het als een uitdaging bruggen te slaan naar een succesvolle toekomst en willen wij met onze dienstverlening een bijdrage leveren aan de realisatie van uw doelstellingen. Dit alles erop gericht dat u zich met uw dienstverlening kunt onderscheiden in de markt. 

… uw en ons resultaat!
Wij zijn ons ervan bewust dat wij onze ambities en uw doelstellingen alleen kunnen waarmaken als wij onze kennis en ervaring delen met u en andere partijen die een rol spelen in dit complexe speelveld en als u uw visie en inzichten deelt met ons. Op deze wijze ontstaat een grote betrokkenheid die leidt tot een gezamenlijk streven naar het beste resultaat.
 
 

Wij onderscheiden de volgende Lines of Services:

  • Actuarial & Pension Services 
  • ICT Services