Software & Tools

 
ActuComp is specialist in het ontwikkelen van actuariële softwarecomponenten en tools voor toepassingen op het gebied van Actuariaat en Pensioen. Wij beschikken over een ruim en gevarieerd assortiment van softwarecomponenten en tools die als standaardoplossing kunnen worden ingezet, maar ook als basis voor maatwerkoplossingen kunnen dienen. Hieronder vindt u een overzicht van onze producten.

 

Softwarecomponenten

 
Actuarial Knowledge System (AKS)
AKS biedt een effectieve oplossing voor het componeren en berekenen van actuariële formules op het gebied van leven en arbeidsongeschiktheid. AKS maakt hierbij gebruik van grondslagen, zoals overlevingstafels, partnerfrequenties en rentetermijnstructuren, die in AKS centraal kunnen worden beheerd voor al uw actuariële toepassingen. AKS beschikt over een koppeling met Microsoft Excel, maar kan ook als component worden geïntegreerd in uw informatiesystemen. Lees verder...
 
Fiscal Rules Component (FRC)
FRC - loonheffing en sociale premies is een softwarecomponent die de inhoudingen berekent op een bruto (pensioen)uitkering of bruto salaris.
 
Pension Calculation Component (PCC)
PCC voorziet in allerlei berekeningen op pensioengebied, zoals de berekening van aanspraken, premies en prognosekapitalen. Voor de berekening van de hierbij benodigde actuariële factoren wordt gebruik gemaakt van AKS. PCC kan als rekenkern worden ingezet in toepassingen voor pensioenadministratie, -beheer, -planning en -communicatie.
 
 

Tools


Onderstaande tools zijn ontwikkeld ter ondersteuning van het pensioenadviestraject. Voor de berekening van de benodigde actuariële factoren wordt gebruik gemaakt van AKS. Dit garandeert een hoge mate van flexibiliteit ten aanzien van de te hanteren actuariële en economische veronderstellingen.
 

Pension Plan Prognosis (PPP) Suite
De PPP suite omvat een tweetal zeer uitgebreide rekenmodellen voor het prognosticeren van Defined Benefit en Defined Contribution pensioenregelingen. Lees verder...
 
Life Cycle Analysis (LCA)
Met het LCA Model kunnen Lifecycle producten bij beschikbare premieregelingen met elkaar worden vergeleken. Het model geeft inzicht in de effecten van verschillende lifecycle producten op de ontwikkeling van het pensioenkapitaal rekening houdend met het te verwachten rendement, de standaarddeviatie en de correlatie van de onderliggende beleggingscategorieën. Lees verder...
 
Cash Flow Projection (CFP)
Met behulp van het CFP Model kan een projectie worden gemaakt van de uitkeringenstroom (op maandbasis) en wordt op basis hiervan de contante waarde van de verplichtingen bepaald. In deze projectie kunnen naast de op de berekeningsdatum reeds opgebouwde aanspraken eventueel ook de in de toekomst nog op te bouwen aanspraken worden betrokken.
 
AKS Tarieven tool (AKS_TT)
AKS_TT is een tool waarmee voor een scala van pensioen- en verzekeringsvormen tarieftabellen kunnen worden gegenereerd op basis van een zeer uitgebreide set van grondslagparameters.

 

ActuComp Software & Tools flyer