De Eendragt Pensioen NV

In 2003 hebben wij, De Eendragt Pensioen NV, de actuariële rekenkern van ons pensioenadministratiesysteem vervangen door AKS. Daarbij hebben wij AKS volledig geïntegreerd in ons systeem.

Wij zijn van het begin af aan zeer tevreden over AKS. Het pakket heeft de flexibiliteit van ons systeem enorm vergroot. Door de gebruikersvriendelijke interface van AKS is het voor het actuariaat relatief eenvoudig om het actuariële formularium uit te breiden of aan te passen. Binnen AKS kunnen wij met de bekende actuariële symbolen de gewenste formules componeren. Hiermee kan ons eigen administratiesysteem vervolgens zonder verder programmeerwerk rekenen.
 
Omdat ons eigen systeem volledig parameter gestuurd is, kunnen wij als gebruiker de administratieve vertaalslag bij de implementatie van een nieuw product snel maken. Bij De Eendragt is de periode van het ontwikkelen van een nieuw product, en de administratieve implementatie daarvan, zeer kort. AKS past daarom precies binnen de visie van De Eendragt: kwalitatieve, innovatieve en flexibele dienstverlening.
 
AKS kan ook goed met Excel worden gecombineerd. Het actuarieel formularium van De Eendragt is daardoor dus ook volledig beschikbaar binnen Excel. Handmatige berekeningen in Excel sluiten hierdoor naadloos aan op de uitkomsten in ons administratiesysteem.
 
Sinds 1 januari 2007 zijn pensioenproducten van De Eendragt volledig gebaseerd op marktwaarde. Mede dankzij AKS kon De Eendragt de vertaalslag van een vaste rekenrente naar marktwaarde snel maken. Met behulp van AKS zijn wij in staat om maandelijks de meest recente rentetermijnstructuur in onze administratie op te nemen. Gedurende het jaar kunnen onze voorzieningen en koopsommen daardoor op basis van de meest recente rentetermijnstructuur worden berekend.  
 
Daarnaast kan AKS ook rekenen met generatietafels. In het kader van de toereikendheidstoets is De Eendragt snel in staat om de voorzieningen te berekenen op basis van de meest recente AG prognosetafels. Hierdoor hebben wij een goed inzicht in onze verplichtingen, inclusief toekomstige sterftetrends.
 
Recent is AKS uitgebreid met een cashflow-functie. Hiermee kunnen wij eenvoudig in Excel de cashflow genereren van onze voorziening. Omdat wij zowel bij het vaststellen van de voorziening als bij de bepaling van de cashflow gebruik maken van hetzelfde formularium in AKS, is de contante waarde van de cashflow exact gelijk aan onze voorziening. Op basis van deze cashflow kunnen wij het profiel van onze beleggingen nauwkeurig afstemmen op onze verplichtingen, waardoor wij het renterisico tot een minimum kunnen beperken.