Actuarial & Pension Services

 

ActuComp assisteert pensioenadviseurs, pensioenjuristen en accountantsorganisaties bij de uitvoering van actuariële berekeningen zoals:

  • Prognoseberekeningen ter ondersteuning van het advies over een nieuwe pensioenregeling aan werkgever of OR
  • Vergelijking offertes van pensioenregelingen
  • Vergelijking Lifecycle producten bij beschikbare premieregelingen
  • Actuariële gelijkwaardigheidstoetsen en compensatieberekeningen t.b.v. Verklaring actuariële gelijkwaardigheid
  • Berekening van pensioenschade, bijvoorbeeld t.b.v. compensatie bij verlaging van de pensioentoezegging
  • Verdeling pensioen bij scheiding
  • Flexibilisering van pensioen bij pensioeningang versus vaste of variabele uitkering
  • Expirantie pensioen- en lijfrentekapitaal 
  • Waardering pensioen- en lijfrenteverplichtingen ondernemer
  • IAS19/FAS87 rapportages

Wij maken hierbij gebruik van de door onszelf ontwikkelde rekentools die wij desgewenst ook in licentie beschikbaar stellen (zie Software).