AKS Toolbox

 
Gebaseerd op onze actuariele rekentool AKS hebben wij diverse rekenmodellen ontwikkeld die als aanvulling op de PPP Suite of zefstandig kunnen worden gebruikt. 
 
De basis van de AKS Toolbox wordt gevormd door de AKS Tarieven Tool. Met deze tool kunnnen tarieftabellen worden gegenereerd op het gebied van pensioen, lijfrente en overlijdensrisico. Tevens ondersteunt deze tool interestrekening op basis van rentetermijnstructuren. 
De volledige database van overlevingsgrondslagen en rentetermijnstructuren staat hiervoor ter beschikking.
 
Voorts onderscheiden we een toolbox voor ondernemingspensioen en collectief pensioen.
 
De AKS Toolbox DGA omvat  de volgende rekenmodellen:
  • Waardering Pensioenverplichting in eigen beheer (Benaderde marktwaarde)
  • Verdeling pensioen bij echtscheiding (verevening/conversie)
  • Expiratie lijfrentekapitaal
  • Expiratie stamrecht en waardering stamrechtverplichting
  • Flexibilisering pensioen (vervroegen/uitstellen, uitruilen en hoog/laag)
     
 De AKS Toolbox Collectief omvat rekentools t.b.v.
  • Flexibilisering pensioen (vervroegen/uitstellen, uitruilen en hoog/laag)
  • Berekening individuele waardeoverdracht