Uniforme Rekenmethodiek

Voortvloeiend uit de Wet Pensioencommunicatie moeten Pensioenuitvoerders in hun communicatie naar de deelnemers meer inzicht geven in de koopkracht- effecten en risico’s van hun pensioen. De met de Wet Pensioencommunicatie gewijzigde Pensioenwet schrijft voor dat het te bereiken pensioen, zoals weergegeven op Mijnpensioenoverzicht.nl en het Uniform Pensioenoverzicht, wordt weergegeven in scenariobedragen. Deze bedragen moeten worden berekend volgens een speciaal voor dit doel ontwikkelde Uniforme Rekenmethodiek (URM).

ActuComp biedt met haar URM module een oplossing voor het berekenen van pensioenbedragen gebaseerd op de Uniforme Rekenmethodiek en wel specifiek volgens de Generieke rekenmethode en Rekenmethode 1. 

De module kan eenvoudig worden geïntegreerd met pensioenapplicaties, zowel in de backoffice, mid-office als front-office (portals). Daarnaast is de module door middel van een invoegtoepassing te gebruiken in Excel-toepassingen. 

 
Productinformatie URM