Life Cycle Analysis (LCA)

 
De leidraad Risicoprofielen van de AFM biedt pensioenadviseurs een handvat om Lifecycle producten te analyseren. ActuComp heeft het Life Cycle Analysis model ontwikkeld om deze analyse kwantitatief te onderbouwen zodat de prestaties van verschillende Lifecycleproducten met elkaar kunnen worden vergeleken. In deze vergelijking wordt, conform de richtlijn van de AFM, rekening gehouden met de standaarddeviatie en correlatie van beleggingscategorieën zoals beschreven in het rapport "VBA risicostandaarden beleggingen" dat jaarlijks door de Vereniging voor BeleggingsAnalisten wordt gepubliceerd.
 
Het LCA Model geeft antwoord op vragen als:
  • Met welke Lifecycle verhoog je de kans op een zo hoog mogelijke pensioenuitkering tegen een zo laag mogelijk risico?
  • Wat zijn de effecten van defensief, neutraal of offensief beleggen?
  • Hoe verhouden verschillende Lifecycles van pensioenaanbieders zich tot elkaar of tot een eventuele garantie?
  • Wat zijn de effecten van doorbeleggen na de pensioendatum?
  • Hoe verhouden de pensioenuitkeringen bij doorbeleggen zich ten opzichte van een vaste pensioenuitkering. Met andere woorden: loont risico? 

Wij verzorgen regelmatig rondetafelbijeenkomsten rond de thema's: Wet verbeterde premieregeling en doorbeleggen na pensioendatum. Tijdens deze bijeenkomsten komt de LifeCycle Analyse tool uitgebreid aan bod. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op donderdag 31 mei 2018 en donderdag 28 juni 2018 (ontvangst vanaf 14:00, aanvang progamma 14:30). Mocht u belangstelling hebben om aan één van deze bijeenkomsten deel te nemen, dan verzoeken wiij u een e-mail te sturen naar info@actucomp.com. Wij sturen u dan het programma toe en kunt u zich desgewenst aanmelden.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Heeft u belangstelling voor een persoonlijke presentatie van de LifeCycle Analyse tool of voor de diensten die wij rond LifeCycle vergelijking aanbieden, dan kunt u ons natuurlijk ook bellen voor een afspraak.

 

 Productinformatie Life Cycle Analysis